Cảm biến đo độ ẩm GMH 3350

Model: GMH 3350

Xuất xứ: Đức

Ẩm kế /Dòng không khí/nhiệt kế chính xác cao hiển thị số

Dải đo (độ ẩm): 0.0…100 %RH.
Dải đo (nhiệt độ): -40…120 °C
Dải đo (dòng): Tùy thuộc vào đầu đo
Dầu đo: chưa bao gồm đầu đo
Kết nối đầu đo: NiCr-Ni flat-pin plug (type K)

Ẩm kế / Nhiệt kế / độ chảy dòng không khí

Có chức năng ghi dữ liệu và thong báo

Dải đo:
Độ ẩm: 0,0 … 100,0 % r.h.
Nhiệt độ môi trường: -40 … +120 °C
Nhiệt độ bề mặt: -80,0 … +250,0 °C
Nhiệt độ điểm ngưng tụ: -40,0 … +70,0 °C
Khoảng cách điểm ngưng tụ: -200,0 … +290,0 °C
Enthalpy: 0 … 250 kJ/kg
Dòng định mức: tùy thuộc vào đầu đo

Độ chính xác (only device):
Rel. Độ ẩm: ± 0,1%
Nhiệt độ môi trường (Pt1000): ± 0,2%
Nhiệt độ bề mặt (NiCr-Ni): ± 0,5% of reading ± 0,5 °C
Dòng định mức: ± 0,1%

Bộ lưu trữ dữ liệu đo: 99 (manual), 5400 (cyclic)
chu kỳ làm việc: 1sec. … 1h
Chức năng thong báo: visual and acustical via integrated buzzer

Miscellaneous: Serial Interface, Ready for Bus Operation, Min./Max. Value Memory,
Hold Function, Real-Time Clock, Battery-/Mains operation

Suitable Probes:
TFS 0100 E, STS 005, STS 020, all temperature probes type K with plug
( no probe included, please order separately