Hệ thống quan trắc khí online ( CEMS)

Hệ thống quan trắc khí thải công nghiệp online (CEMS).

Bao gồm:

 1. Hệ thống phân tích các chỉ tiêu khí IMR 5000

 • Phân tích đồng thời liên tục các chỉ tiêu khí (có thể mở rộng đo đến 12 chỉ tiểu khí liên tục) gồm: O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S, NC và Nhiệt độ
 • Có tích hợp cac đầu a tương tự, các rơ le cảnh báo…
 • Hệ thống được thiết kế dạng nhỏ gọn có thể treo trên giá hoặc để bàn tùy theo địa điểm lắp đặt.
 • Có thể xây dựng hệ thống tùy chọn theo từng yêu cầu chi tiết của khách hàng

2. Bộ đo lưu lượng khí thải, áp suất khí thải.

 • Sử dụng công nghệ đo dạng ống piltot cho ra kết quả chính xác cao, làm việc ổn định trong môi trường khắc nghiệt
 • lắp đặt đơn giản đồng bộ tín hiệu đến hệ thống thu thập trung tâm nhanh gọn.

3.  Hệ thống giám sát bụi, đếm bụi.

 • Sử dụng công nghệ đo điện động – Electrodynamic ( điện ma sát – Triboeclectric)
 • Phương pháp đo này được áp dụng cho ra kết quả chính xác rất cao.
 • Thiêt bị được lắp đặt đơn giản, hầu như không cần bảo trì vệ sinh.
 • giảm thiểu chi phí trong quá trình sử dụng.