BÀI THÍ NGHIỆM VỀ ĐIỀU CHẾ GIẢI ĐIỀU CHẾ BIÊN ĐỘ CƠ BẢN

DIEU CHE BIEN DO

Cơ bản về điều chế/ giải điều chế biên độ:
Các đặc tính kỹ thuật:
• Bộ mạch tạo tín hiệu.
• Bộ mạch tạo sóng mang
• Bộ điều chế: Điều chế biên độ bằng bộ điều chế collector
• Bộ giải điều chế :Diode Detector type
• Nguồn cấp: ±12V