Bộ CoachLab II+ giao diện Art. Nr. 006p

20006mv

Bộ CoachLab II+ giao diện          Art. Nr. 006p

Bộ CoachLab II+ là một khối giao diện nâng cao để đo và điều khiển. Nó có 2 đầu vào BT với cảm biến nhận dạng và 2 đầu vào tương tự giắc nối 4mm. Tất cả các đầu vào có 2 dải điện áp:

0 to 5V và –10 to +10 V, và có thể xử dụng như các bộ đếm. Nó cũng có 2 đầu vào số. Có thể điều khiển 4 đầu vào với các mức nguồn khác nhau. Khối giao diện được trang bị thẻ nhớ nó cho phép dễ dàng cập nhật hệ thống phần mềm bên trong.

Độ phân dải: 12-bit

Tốc độ lấy mẫu max: 100 kHz

Bộ nhớ trong: 128 kB

Kết nối máy tính: USB