VinciLab data-logger Art. Nr. 001

001a

VinciLab data-logger                  Art. Nr. 001

VinciLab là một hệ thống thu thập dữ liệu hình ảnh có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với PC, dùng trong lớp học hoặc ngoài hiện trường.

Nó được điều khiển thông qua màn hình cảm ứng có độ phân giải màu cao, lớn và hỗ trợ việc đo đạc với dây cảm biến BT. Nó có 4 đầu vào tương tự và 2 đầu vào BT số. Phần mềm điều chỉnh được cài đặt tại Vincilab, nó thường là công cụ để thu thập, hiển thị và phân tích dữ liệu.

Độ phân giải: 12-bit

Tốc độ lấy mẫu tối đa: 1MHz (2 đầu vào đồng thời /tương thích)

Bộ nhớ trong: 8GB

Kết nối máy tính: USB