Bộ thiết bị thí nghiệm đo lường cảm biến CMA Coach Lab

20006mvBộ thí nghiệm đo lường với các cảm biến CoachLab

Download technical data sheet

Cảm biến âm thanh -45…+45 Pa
Đo điện áp -10…+10 V
Đo dòng -5…+5A
Cảm biến lực với 2 dải đo -5…+5 N, -50…+50 N
Cảm biến áp suất
Cảm biến nhiệt độ
Cảm biến từ trường
Cảm biến ánh sáng
Cảm biến gia tốc
Cảm biến quang với puli quay
Bộ giao diện đo lường Coach Lab II+ interface, kèm theo bộ cấp nguồn, cáp USB và tài liệu HDSD
Elab interface incl. Coach 6 lite