Thiết bị đo nồng độ Oxi GMH 3691 GOG

Bộ thiết bị đo nồng độ oxy trong không khí.

Model: GMH 3691 GOG

Xuất xứ: Đức

Bao gồm:

– 1 thiết bị đo nồng độ oxy:

– 1 bơm tay với ống dẫn khí.

– 1 sensor đo với đầu kim loại.

– 1 đầu kim loại thay thế

– 1 hộp plasstic chống sốc

– 1 tài liệu hướng dẫn sử dụng.