Thiết bị đo nồng độ Oxi GOX 20

Thiết bị đo Oxi hòa tan ( O2, Oxygen ) trong chất lỏng

Model: GOX 20

Xuất xứ: Đức

Dải đo:
Nhiệt độ 0.0 … 40.0 °C
Oxi 0.0 … 20.0 mg/l O2
Độ phân giải
Nhiệt độ 0.1 °C
Oxi 0.1 mg/l O2
Độ chính xác(at nominal temperature = 25°C) ±1digit
Nhiệt độ ±0.3°C (range 0-30°C)
Oxi ±2% of m.v. ±0.2 mg/l
Điện cực active diaphragm type.Electrode-Ø front: approx. 12mm, length: approx.

170mm, connecting cable approx. 2m permanently

connected to device.

Thời gian đáp ứng 95% in 10sec.,depending on temperature
Hiển thị  3½-digit LCD display, 13mm high
Nhiệt độ làm việc  0 to 50 °C
Độ ẩm tương đối 0 to 95 %RH (non condensing)