Thiết bị đo nồng độ Oxi GMH 3630

Thiết bị đo nồng độ Oxi ( O2, Oxygen ) trong nước

Model: GMH 3630

Xuất xứ: Đức

Thiết bị có hai chức năng đo: Đo nồng độ oxi và đo nhiệt độ.

Đo nồng độ oxi, oxi bão hòa và oxi áp suất riêng phần.

Tự động bù áp suất không khí bởi senser được tích hợp sẵn.

Dải đo
O2-concentration:Nồng độ oxi GMH3610: 0,0 … 25,0 mg/lGMH3630: 0,0 … 70,0 mg/l or

0,00 … 25,00 mg/l

 

O2-saturation:Oxi bão hòa GMH3610: 0 … 300 %GMH3630: 0 … 600 % or 0,0 … 250,0 %

 

O2-partial pres.:Oxi nén GMH3630: 0 … 1200 hPa or 0,0 … 570,0 hPa(0,0 … 427,5 mmHg or 0 … 900 mmHg)

 

Nhiệt độ 0,0 … 50,0 °C 
Áp suất GMH3630 500 … 1100 hPa abs. 
Độ chính xác (tại nhiệt độ 25°C)
Oxi ( O2 ) GMH3610: ±1,5% of m.v. ±0.2 mg/lGMH3630: ±1,5% of m.v. ±0.2 mg/l (0…25mg/l) or

±2,5% of m.v. ±0.3 mg/l (25…70mg/l)

 

Nhiệt độ ±0,1°C ±1digit 
Áp suất ±0,5% FS ±1digit 
Kết nối sensor 6-pin screened Mini-DIN-socket. 
Điện cực active membrane type. Electrode-Ø front: approx. 12mm,overall length: approx. 220 mm, anti buckling glanding, neck collar:

Ø approx. 20 mm, 4m connection cable with Mini-DIN-plug.

 

Thời gian đáp ứng 95% in 10sec., Phụ thuộc vào nhiệt độ
Working temperature 0 to +40°C
Working pressure max. 3 bar
Hiển thị  2 four digit LCDs (12.4mm and 7mm high) for oxygen, temperatureor pressure, as well as additional functional arrows.