Thiết bị đo PH GPRT 1400 AN

Hãy liên lạc với chúng tôi để có thông số đầy đủ và phụ kiện của sản phẩm

Thiết bị đo PH hiển thị số

Model: GPRT 1400 AN

Xuất xứ: Đức

Dải đo (pH): 0,00 … 14,00 pH
Dải đo (redox): -1999 … +1999 mV
Dải đo (nhiệt độ): -20,0 … +110,0 °C
Đầu ra Analog: 1mV/digit
Bù nhiệt độ: manually or automatically
Miscellaneous: battery/mains powered
Phạm vi: device, ph-electrode GE 100, temperature probe GTF 1400 AN, buffer capsules pH4 / pH7, 2x plastic bottles