ĐẦU ĐO ÁP SUẤT

Đầu đo áp suất

GMSD 2,5 MR GMSD 25 MR GMSD 350 MR GMSD 2 BR
Dải đo -1,999 … +2,500 mbar -19,99 … +25,00 mbar -199,9 … +350,0 mbar -1000 … +2000 mbar
Khả năng max. 200 mbar max. 300 mbar max. 1 bar max. 4 bar
Độ phân giải 0,001 mbar (0,1 Pa) 0,01 mbar (1 Pa) 0,1 mbar 1 mbar
Độ chính xác ± 0,2 % FS

 

GMSD 10 BR GMSD 1,5 BA GMSD 2 BA GMSD 7 BA
Dải đo -1.00 … +10.00 bar 0 … 1300 mbar abs 0 … 2000 mbar abs 0.00 … 7,00 bar abs
Khả năng max. 10.34 bar max. 4 bar abs max. 4 bar abs max. 10,34 bar abs
Độ phân giải 10 mbar 1 mbar 1 mbar 10 mbar
Độ chính xác ± 0,2 % FS